NVWA Nederlandse Voedsel- en Waren autoriteit

De Europese hygiënewetgeving schrijft voor dat levensmiddelenbedrijven en hun toeleveranciers geregistreerd of erkend moeten zijn. De overheid heeft op deze manier een volledig en actueel beeld van bedrijven die zich bezighouden met levensmiddelen.

Erkenningseisen

• de hygiëne in het bedrijf (HACCP) ;
• de inrichting (bouwtechnische eisen);
• de gebruikte materialen en de voorzieningen;
• het plan waarin het bedrijf de bedrijfsprocessen en procedures heeft vastgelegd, bijvoorbeeld in een HACCP-hygiëneplan.

De NVWA heeft beoordeeld dat Van Acht Koel-& Vriesopslag aan de erkenningsvoorwaarden voldoet.

NVWA Nederlandse Voedsel- en Waren autoriteit